Hälsodeklaration

Denna hälsodeklaration hjälper mig att utvärdera ditt hälsotillstånd, din livsstil och hälsa. Det kommer att hjälpa mig att göra din träning mer effektiv och nå dina mål mycket snabbare. All information du ger mig är naturligtvis strikt konfidentiell.

[form halsodeklaration]