Ät mer frukt och grönt eller skaffa ett bra kosttillskott som håller vad det lovar

Frukt och grönt
Antioxidanter eller antioxidationsmedel är ämnen med kemiska egenskaper som ger dem förmågan att motverka oxidation, skadeverkan från vissa syre- och kväveformer. Levande varelsers användning av syre för andning och energiförbränning är ofrånkomligt förenat med bildning av destruktiva fria radikaler.

Livets existens förutsätter därför ett skydd mot detta; antioxidanter är då de ämnen som neutraliserar fria syreradikaler. Dessa finns i människokroppen i form av hormoner och enzymer. Flera ämnen i maten, så kallade bioaktiva ämnen, kan fungera som antioxidanter och en kost med mycket frukt, bär och grönsaker rekommenderas av såväl Livsmedelsverket som WHO. Antioxidanter förekommer även som livsmedelstillsatser och i bl.a. kosmetika, där de fyller en roll som konserveringsmedel. Ämnesklassen har också industriell användning som tillsats i gummi och bensin.